ODRZUCENIE WPŁYWÓW MAFII

Jesteśmy rolnikami i rzemieślnikami z sektora rolno-spożywczego. Jesteśmy mocno związani z naszym terytorium. Uprawiamy ziemię na Sycylii, zbieramy jej najcenniejsze owoce, przetwarzamy je i konserwujemy. Działamy z rozmysłem oraz w poszanowaniu drugiego człowieka i środowiska. Mamy ogromne szczęście żyć w miejscu, które dzięki swojemu położeniu geograficznemu i klimatowi zapewnia produkcje różnorodnych upraw przez cały rok. W swojej pracy sięgamy do procesów produkcyjnych charakterystycznych dla naszego terytorium oraz lokalnych tradycji. Chcemy kontynuować kultywowanie upraw i prac rolnych, na których, od niepamiętnych czasów, opierała się ekonomia Sycylii. Zależy nam, aby ocalić tysiącletnie dziedzictwo wiedzy i doświadczenia, które wraz z integralnością naszego środowiska jest najcenniejszym dobrem, które posiadamy. Każdy z nas ma inną historię i różną tradycję: są wśród nas tacy, którzy prowadzą nowoczesne i wydajne gospodarstwa rolne, tacy, którzy w pocie czoła pracują, aby odrodzić ziemie dawno porzucone, tacy, którzy przetwarzają swoje produkty w sposób ściśle tradycyjny oraz tacy, którzy prowadzą nowoczesne laboratoria dysponując wyszukaną technologią. Ta różnorodność przejawia się w formie, historii i smaku każdego z naszych produktów. Łączy nas wspólna wizja jutra, przyszłości, wspólny cel. Hołdujemy tym samym wartościom, wierząc w lepsze jutro i obfite plony naszej pracy. Razem stawiamy czoła wyzwaniom globalnej ekonomii, a także mniejszym i większym problemom lokalnym. Wszystko to sprawia, że jesteśmy częścią projektu, którego celem jest zwiększenie wrażliwości na proces konsumpcji spożywczej oraz tego wszystkiego, co z nią związane. Tym projektem chcemy czynnie podkreślić nasze wartości: uczciwość, kulturę wzajemnego szacunku, kulturę różnorodności oraz odrzucenie wpływów mafii.

Dbamy o satysfakcję naszych odbiorców

Jesteśmy przekonani, że mamy siłę, aby pozytywnie uwarunkować nasze otoczenie i dlatego angażujemy się, nie oszczędzając energii. Jesteśmy grupą aktywną, otwartą na dialog. Zrozumienie wszystkich potrzeb, nieustanna konfrontacja oraz umiejętność samokrytyki są podstawą wyborów, których dokonujemy. Nie obawiamy się konkurencji, wierząc że praca ramię w ramię z kimś, kto się ciągle rozwija jest pozytywnym bodźcem dla wszystkich tych, którzy dbają o satysfakcję klientów, ich gusta, oraz szanują ich czas. Współpraca i ciągła konfrontacja zapewniają, że żaden z nas, aby być bardziej konkurencyjny nie pójdzie na skróty, uciekając się do oszczędności kosztem prawości, etyki czy jakości naszego projektu. Współzawodnictwo jest użyteczne, kiedy bazuje na poprawności.

Nasze firmy są zawsze otwarte, odwiedźcie nas i sprawdźcie jak pracujemy dzieląc się naszym doświadczeniem. Chcielibyśmy, aby nasza Sieć była systemem otwartym dla każdego, kto chce z nami współpracować, okazją do wzajemnego poznania się, szansą do zrozumienia potrzeb, podzielenia się wspólną perspektywą, niezależnie od barier geograficznych, ekonomicznych czy kulturowych, które nas dzielą.

Nasza sieć

Sieć łączy rolników i producentów na Sycylii.