InCampagna a uprawa ekologiczna

W trosce o naszą planetę stosujemy wyłącznie naturalne metody uprawy. Nasze owoce i warzywa pochodzą z gospodarstw posiadających Europejski Certyfikat Rolnictwa Ekologicznego. Na czym polega rolnictwo ekologiczne? Uprawa organiczna to rodzaj uprawy w czasie której wyklucza się stosowanie syntetycznych nawozów mineralnych, pestycydów oraz regulatorów wzrostu stosowanych w uprawach konwencjonalnych. Gospodarstwa mogą ubiegać się o certyfikat ekologiczny, który pozwala im na sprzedaż produktów oznakowanych odpowiednią etykietą, zielonym listkiem bio.

Czym jest certyfikat ekologiczny?

Certyfikat ekologiczny, to dokument wydany przez jednostkę certyfikującą z listą produktów spożywczych bio, które produkuje lub którymi obraca dane przedsiębiorstwo. Certyfikat podlega obowiązkowi aktualizacji. W przypadku niedotrzymania zasad uprawy biologicznej przedsiębiorca lub rolnik ryzykuje jego zawieszenie lub całkowitą utratę.

Czym jest jednostka certyfikująca i jak uzyskać certyfikat ekologiczny?

Dowiedz się więcej z naszego bloga: InCampagna blog

Jak rozpoznać produkt ekologiczny?

Wszystkie produkty bio na etykiecie powinny posiadać unijne oznaczenie tzw. listek bio. Oznaczenie to podobnie jak określenie bio, eko, organic mogą wykorzystać rolnicy i przedsiębiorcy, którzy posiadają certyfikat przyznany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Oprócz symbolu listka bio na etykiecie musi znaleźć się również kod jednostki certyfikującej. Numer identyfikacyjny jednostki składa się z akronimu określającego państwo członkowskie lub kraj trzeci zgodnie z międzynarodową normą dwuliterowych kodów państw ISO 3166 (np. PL w przypadku Polski), terminu odnoszącego się do produkcji ekologicznej (np. EKO), numeru referencyjnego nadanego przez właściwy organ państwa członkowskiego (np. 01). Jednostki certyfikujące z Polski używają zatem numerów o następujących formatach: PL-EKO-numer.


Listę jednostek certyfikujących wraz z odpowiadającymi im numerami identyfikującymi znajdziesz na:
www.gov.pl

Certyfikacja ekologiczna gwarancją dla konsumenta!


Jednolite zasady systemu kontroli i certyfikacji obowiązujące w Unii Europejskiej są gwarancją dla konsumenta, że żywność została wyprodukowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi upraw rolnictwa ekologicznego. Certyfikacja ekologiczna gwarantuje, że żywność jest wolna od syntetycznych środków ochrony roślin oraz, że do jej produkcji nie wykorzystano promieniowania czy materiałów modyfikowanych genetycznie.

Certyfikat ekologiczny InCampagna sp. z o.o. sp. k.

Jednostką certyfikującą nasze przedsiębiorstwo w Polsce InCampagna sp. z o.o. sp. k. jest Bioekspert Sp. z o.o., funkcjonujące pod oznaczeniem PL-EKO-04.

Aktualny certyfikat ekologiczny naszej firmy znajdziesz tutaj: Bioekspert


Rete InCampagna

Sieć ekologicznych rolników i producentów na Sycylii.