Czym jest Grupa Solidarnego Zakupu?

Grupa Solidarnego Zakupu, znana we Włoszech jako GAS, składa się z grupy osób, które decydują się sprostać wymaganiom żywieniowym i konsumpcyjnym w sposób wspólnotowy. Potrzeby, które mobilizują osoby do łączenia się w grupy mogą być różne. Najbardziej oczywistą potrzebą jest ekonomia: łączę się z innymi konsumentami, kupuję większe ilości więc oszczędzam lub mogę nabyć produkty z jakichś powodów niedostępne w mniejszych ilościach niż te dla grupy (dla przykładu podróż za miasto aby odebrać mleko z farmy nie opłaca się dla jednego litra, ale dla 50 litrów już tak). Kolejna potrzeba to potrzeba ideologiczna: chcemy przynależeć do grupy, uczestniczyć we wspólnych spotkaniach, wymieniać się doświadczeniem i żyć w poczuciu solidarności. Ale to nie wszystko. Oprócz tego co już zostało powiedziane, każdy z nas kupując mniej lub bardziej świadomie przyczynia się do rozwoju modelu produkcyjnego, ekonomicznego i społecznego, na który wydaje swoje pieniądze. Grupa solidarnego zakupu koncentruje tę możliwość i zarządza nią spójnie, uzyskując siłę ekonomiczną, która pozwala zmienić przeznaczenie lub charakter małej działalności produkcyjnej lub komercyjnej. Jeśli grupa organizuje się wspólnie z innymi, podobnymi jej grupami, siła ta znacznie wzrasta.

Grupa, która korzysta z tej mocy, wspierając projekty oparte na uczciwości, szacunku dla człowieka i środowiska, produkcji wysokiej jakości i ochronie bioróżnorodności, nie tylko inwestuje w pożywienie, które kupuje, ale także w przyszłość systemu do którego należy. Musimy także pamiętać, że system, do którego należymy jest globalny i nie mamy tego luksusu by ograniczać się do własnej wartości, własnego dobra osobistego czy najbliższej społeczności, ponieważ konsekwencje mogą pojawiać się daleko od nas, w krajach nam odległych, jednak naruszenie równowagi, nawet to mikroskopijne, warunkują się wzajemnie i angażują, prędzej czy później wszystkie elementy globalnego systemu. Tak więc za każdym razem, kiedy wydajemy pieniądze, zastanówmy się z nad konsekwencjami tego wyboru, ponieważ nie wszystkie drogi prowadzą do "progresji". Niestety słowo "przyszłość" nie jest synonimem wzrostu czy dobrobytu, ale świadomość, solidarność, zmysł krytyczny, odpowiedzialność i wzajemny szacunek mogą nadać przyszłości pozytywną perspektywę.

Jak powstaje Grupa Solidarnego Zakupu?

Nie istnieje jedna właściwa formuła, a już na pewno nie ma żadnej idealnej. Wszystko zależy od przyzwyczajeń osób zaangażowanych w działalność grupy, od ich stylu życia, od tego czy mieszkają w mieście czy na wsi, czy opierają się na wspólnocie już istniejącej lub czy poznali się przez Internet; wszystko zależy od ich motywacji i motywów, dla których pragną stworzyć grupę.

Są grupy bardzo małe, zamknięte, które utrzymują kameralny charakter, inne natomiast nieustannie rosną zwiększając swoją siłę polityczno-ekonomiczną, są grupy które się dzielą, inne które się łączą lub tworzą sieć. Nie ma formuły właściwej ani tej niewłaściwej, najważniejsza jest solidarność. Co zrobić by stać się grupą? To proste, zacznijcie obserwować osoby z waszego otoczenia, które myślą podobnie. Sąsiad, koledzy z pracy, rodzice uczniów ze szkoły waszych dzieci. Wiele osób, z którymi niezależnie od tego czy chcemy, dzielimy naszą przestrzeń życiową, to samo terytorium, mogą stać się osobami, z którymi będzie łączyło nas coś więcej.