Aby przywrócić sens rolnictwu…

Uważamy, że bezpośredni kontakt pomiędzy producentem a konsumentem żywności, jest kluczowy w procesie przywracania rolnictwu sensu. To istotne, aby rolnictwo nie było jedynie systemem produkcji na potrzeby rynku dystrybucji, ale kluczową działalnością na rzecz ochrony środowiska i człowieka, jego świadomości i historii. Producent, który jest wyzyskiwany, z czasem sam zaczyna wyzyskiwać środowisko wyczerpując jego zasoby, co oznacza łamanie jego praw. Aby przerwanie tego błędnego koła i odwrócenie jego biegu było możliwe, potrzeba świadomych i krytycznych konsumentów. Nie można zapominać, że wszystko to co spożywamy, niesie za sobą społeczne konsekwencje i, że każdy zakup przyczynia się do poprawienia, lub do pogorszenia, stylu życia i technik produkcji. Z drugiej strony "łańcucha żywieniowego" bardzo ważne jest to, aby produkować w sposób świadomy, bez rezygnowania z przestrzegania prawa. Przedsiębiorstwa, które będą w taki sposób funkcjonowały, staną się mocną podstawą zdrowego społeczeństwa. Producenci rolni, którzy dysponują odpowiednimi zasobami, mogą stać się opiekunami środowiska i kultury wiejskiej. Tym samym, mogą przyczynić się do zmiany wizerunku profesji rolnika, która niesłusznie jest postrzegana jako prosta i niewdzięczna.

Autonomia i szacunek dla osób, które uprawiają ziemię.

Poza koordynowaniem czynności logistycznych i handlowych producentów, celem naszej Sieci jest promocja zdrowej kultury produkcyjnej i kultury jedzenia. Istotna jest też edukacja, która ma przybliżać tematykę zdrowego żywienia opartego na poszanowaniu pór roku i zrozumieniu znaczenia różnorodności biologicznej. Naszym celem jest także kształcenie producentów, które jest konieczne, aby techniki produkcji zrównoważonej stały się powszechne. Promujemy też styl przedsiębiorczości wolnej od wpływu mafii, takiej która angażowałaby mieszkańców naszego obszaru, szkoły oraz inne firmy w tworzenie nowych "modeli sukcesu": mniej indywidualistycznych i konformistycznych, a bardziej szlachetnych i sprawiedliwych.