Zmieniamy rolniczą rzeczywistość Sycylii

Zmiany w rolnictwie, które prowadzą do rozwoju jego nowych gałęzi i postępowych inwestycji silnie uzależnione są od dwóch czynników: dostępu do profesjonalnych usług i nowych kanałów sprzedaży produktów rolnych.

InCampagna Rete oferuje serię usług w sadzie i w magazynie, które pozwalają małym i średnim gospodarstwom realizować swoje cele. Wspieramy rolników tworząc wirtualne mapy ich gospodarstw, towarzyszymy im w ciągu roku kalendarzowego szacując ich plony, przycinając sady i zbierając ich owoce. Każdy rolnik, może skorzystać z usług magazynowania, mycia, kalibrowania, selekcjonowania i konfekcjonowania produktów.

Działamy transparentnie i budujemy zdrowe środowisko pracy

Sycylia to rolniczo niezwykle bogaty region Europy, który zachwyca nie tylko wspaniałymi widokami, ale również jakością i smakiem lokalnych produktów. Jest to jednak miejsce wielu kontrastów. Liczne problemy z jakimi boryka się ta wyspa często umykają uwadze przeciętnego turysty. Napływ imigrantów rodzi ogromne nierówności na rynku pracy, sprzyja niewolniczemu wykorzystaniu napływającej siły roboczej i zasila “czarny” rynek pracy, gdzie pracownicy pozbawieni są podstawowych należących się im praw i świadczeń .

Nasze relacje z producentami i pracownikami są dla nas bardzo ważne. Budujemy je na szacunku i zaufaniu. Podpisujemy transparente umowy, nie zaniżamy cen ustalanych przez producentów. Nasi pracownicy zatrudnieni są na umowę o pracę.