Jesteśmy grupą rolników i przetwórców żywności

Sieć InCampagna jest projektem, którzy zrzesza rolników i rzemieślników z zakresu przetwórstwa produktów spożywczych a także osóby reprezentujące nas zagranicą, gdzie przedstawiciele dbają o sprawną dystrybucję, transport i komunikację. Wszyscy uczestnicy działają zgodnie z zasadami przejrzystości, etyki, uczciwości, ochrony natury i człowieka zdefiniowanymi w naszym regulaminie. Każde gospodarstwo, które w sposób szczególny nie tylko dba o wysoką jakość procesów rolniczo-produkcyjnych, ale jednocześnie troszczy się o etyczny wymiar swojej działalność jest mile widziane w naszym projekcie. Nasza praca opiera się na przejrzystości, kluczem jest działanie grupowe nie przesłaniające tożsamości pojedynczych gospodarstw. W związku z tym Sieć posiada swoją nazwę oraz znak rozpoznawczy symbolizujący współpracę i usługi, które oferuje, jednak produkty oznaczone są marką i etykietą każdego z producentów, jako że to oni podejmują decyzje mające wpływ na ostateczny kształt, jakość i smak swoich produktów.

Sieć producencka reguluje własną działalność za pośrednictwem komitetu, wybranym do jej zarządzania. Sieć dba o to, by producenci mogli oferować swoje produkty online, informuje ich na podstawie zamówień co należy zbierać i kiedy dostarczać do magazynu, przekazuje poprzez dostępne kanały informacyjne i blogi ich wiedzę i doświadczenie dotyczące żywności i naturalnego środowiska. Sieć troszczy się również o potrzeby komercyjne lub logistyczne klientów, dbając o opakowania, transport, niezbędną dokumentację podatkową oraz tworząc bezpośrednie relację pomiędzy rzeczywistością konsumencką a produkcyjno-rolniczą. Jako Sieć sprawujemy samokontrolę na podstawie standardów jakościowych produkcji, by dać gwarancję klientom oraz chronić reputację całej grupy. W związku z tym, w profilu przedstawiamy tych, którzy dzięki swojej pracy sprawiają, iż cały ten projekt jest możliwy.

Nasi członkowie

Komitet sprawczy

Marco Carnemolla (Terramatta)
Giuseppe Pisano (L'arcolaio)
ed Andrea Valenziani (F.lli Valenziani)

W Administracji

Nancy, Marco, Sebastiano, Giuseppe, Eduardo, Giovanni, Tania

W magazynie

Alessandro, Mario, Marco, Francesco, Maurizio, Giovanni, Agata

Zawsze do Waszej dyspozycji...

Dominika Studzińska

Kopalnia doświadczenia

Claudio Valenziani (la fonte dell'esperienza) Rocco, Salvo e Turi (Potatura) Aldo e Simone (Raccolta)

W relacjach z zagranicą

Justyna Podlaska (Polonia) Artem Panchenko (Lettonia)